Stypendia dla artystów

Stypendia dla artystów

15.04.2022

W przypadającym dziś (15 kwietnia) Światowym Dniu Sztuki ruszył nabór wniosków o stypendia artystyczne marszałka dla twórców, animatorów kultury i osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Wsparcie można wykorzystać na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej lub realizację projektów kulturalnych, m.in. na organizację wystaw, publikację książki, nagranie płyty lub nakręcenie filmu.

– Wspieranie twórców i animatorów kultury, a także osób poświęcających się opiece nad zabytkami to dla nas niezwykle ważne zadanie. Nasz region jest miejscem przyjaznym szeroko rozumianej kulturze, a najwartościowsze projekty w tej sferze i najciekawsze postaci znajdują oparcie w mecenacie samorządu województwaZachęcam do aplikowania o to wparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu w różnym wieku. Przyznajemy je dwa razy w roku już od czternastu lat. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 maja: w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim przy placu Teatralnym 2 w Toruniu lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego pod numerem telefonu: 883 359 313 lub mailowo: m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl. Zasady i tryb przyznawania stypendiów z załącznikami W tym roku w ramach pierwszej edycji programu przyznaliśmy trzydzieści stypendiów. Wsparcie wyniosło od 5 do 10 tysięcy złotych. Czytaj Artyści ze stypendiami

Beata Krzemińska / rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2022 r.