Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu - konkurs

Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu – konkurs

16.10.2022

W 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które dały początek polskiemu romantyzmowi. Z okazji 200. rocznicy tego doniosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Romantyzm zajmuje szczególne miejsce w naszej kulturze i historii. To epoka, która przyniosła Polsce genialnych twórców i wybitne dzieła. Ukształtowała patriotyzm, duchowość i postawę moralną Polaków. Romantyzm jest obecny w każdym pokoleniu i każde pokolenie na nowo i w różnych aspektach odkrywa jego bogate dziedzictwo. Dlatego tak ważne jest, aby uczczenie Roku Romantyzmu Polskiego odbyło się w ramach szeroko zakrojonego obywatelskiego zaangażowania i międzypokoleniowej współpracy.

Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu

Celem popularyzacji literatury polskiego romantyzmu oraz oraz kształcenia postawy szacunku dla przeszłości i tradycji, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza do udziału w konkursach:

Konkurs literacki dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Adresat konkursu: Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe: Zadanie dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych polega na napisaniu pracy literackiej pt. „List do bohatera utworu romantycznego” lub opowiadania kreatywnego pt. „Moja podróż w czasie do epoki romantyzmu”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają za zadanie napisanie eseju pt. „Co akceptuję i kocham, a co odrzucam z dziedzictwa romantyzmu polskiego?” lub opowiadania pt. „Romantyczny bohater/romantyczna bohaterka dwieście lat później”.
Termin zgłoszeń: Zakodowane prace należy nadesłać do 18 listopada 2022 r.
Nagrody: Komisja Konkursowa przyzna autorom trzech najlepszych prac w obu kategoriach (klasy VII–VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) nagrody finansowe. Łączna pula nagród w części literackiej wynosi 4 200,00 zł.
Szczegóły: regulamin oraz niezbędne dokumenty do pobrania na końcu artykułu

Konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Adresat konkursu: Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe: Zadanie dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, linoryt, farby akrylowe, akwarela, collage, tempera, pastele suche, pastele olejne) na temat „Nad wodą wielką i czystą…”. Ilustracja do wybranego utworu polskiego romantyka, w którym pojawia się motyw wody.
Termin zgłoszeń: Prace należy przesłać do 18 listopada 2022 r.
Nagrody: Komisja Konkursowa przyzna autorom trzech najlepszych prac w obu kategoriach (klasy VII–VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) nagrody finansowe. Łączna przewidywana pula nagród wynosi 2 200,00 zł.
Szczegóły: regulamin oraz niezbędne dokumenty do pobrania na końcu artykułu

Konkurs dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół

Adresat konkursu: Konkurs adresowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący w szkołach znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na opracowaniu cyklu (minimum trzech scenariuszy) lekcji języka polskiego poświęconych twórczości polskich pisarzy romantycznych. Opracowania powinny być oryginalne, dotąd niepublikowane.
Termin zgłoszeń: Prace należy przesłać do 18 listopada 2022 r.
Nagrody: Komisja Konkursowa przyzna autorom wybranych scenariuszy nagrody finansowe. Łączna przewidywana pula nagród wynosi 1 400,00 zł.
Szczegóły: regulamin oraz niezbędne dokumenty do pobrania na końcu artykułu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu Rok Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu

Załącznik nr 1a (uczeń) – oswiadczenie o wyrażaniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1b (nauczyciel) – oswiadczenie o wyrażaniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 Informacja w związku z przetwarzaniem danych

Załącznik nr 3a (uczeń) – formularz danych osobowych

Załącznik nr 3b (nauczyciel) – formularz danych osobowych