Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

22.07.2022

Dwanaścioro utalentowanych kujawsko-pomorskich artystów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury. Wsparcie wynosi od 3 do 9 tysięcy złotych. Gala wręczenia nagród, z udziałem przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej i marszałka Piotra Całbeckiego, odbyła się dziś (22 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim.

– Poprzez wyróżnienie przedstawicieli różnych dziedzin kultury pragniemy pokazać bogactwo sztuki i docenić konkretnych ludzi, ich pasję, talent i poświęcenie. Od lat z dumą wspieramy naszych twórców, animatorów kultury i opiekunów zabytków w realizacji ich artystycznych projektów. To konkretne przedsięwzięcia artystyczne, które często by nie powstały, gdyby nie wsparcie samorządu województwa – mówił marszałek Piotr Całbecki.

– Łączy was to, że nie zgadzacie się na bylejakość, buntujecie się przeciwko normom, szukacie; cytując Juliusza Słowackiego, wiem też, że nas – zjadaczy chleba, chcecie w anioły przemienić. Cieszę się, że nagradzamy dziś właśnie takie osobowości – mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

Lista stypendystów:

 • Maria Cynk-Mikołajewska (muzyka) stypendium półroczne / 4 000
 • Marcin Gręźlikowski (upowszechnianie kultury) stypendium półroczne / 7 000
 • Bogdan Hołownia (muzyka) stypendium półroczne / 9 000
 • Filip Kowalkowski (fotografia) stypendium półroczne / 5 000
 • Łukasz Macioszek (muzyka) stypendium półroczne / 3 500
 • Anna Magalska (literatura/ upowszechnianie kultury) stypendium półroczne / 7 000
 • Michał Rak (muzyka) stypendium półroczne / 6 500
 • Marta Rogalska-Krotofil (muzyka) stypendium półroczne / 3 000
 • Mirosława Sobik (teatr/upowszechnianie kultury) stypendium półroczne / 6 000
 • Juliusz Sójka (muzyka) stypendium półroczne / 6 000
 • Arkadiusz Tadych (plastyka) stypendium półroczne / 6 000
 • Łukasz Wodyński (sztuki wizualne) stypendium półroczne / 7 000

Wojewódzkie stypendia artystyczne przyznawane dwa razy w roku to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Sześcioro tegorocznych stypendystów to muzycy, dwie osoby reprezentują sztuki plastyczne i wizualne, trzy są promotorami kultury, a jedna jest fotografem.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego