PRACE KONSERWATORSKIE TRWAJĄ!

PRACE KONSERWATORSKIE TRWAJĄ!

02.08.2021

Do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wróciło właśnie – w nowej odsłonie – 11 zabytkowych maszyn i narzędzi rolniczych: radło, 4 pługi, 2 siewniki, młynek, 2 sieczkarnie i śrutownik. Zostały one poddane pracom konserwatorskim we włocławskiej Pracowni Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego.
Po oczyszczeniu metal zabezpieczono środkiem zatrzymującym rdzewienie i pokryto roztworem żywicy oraz zabezpieczono woskiem pszczelim. Elementy drewniane zabezpieczono impregnatem do drewna oraz wykonano laserunek w celu kolorystycznego scalenia uzupełnień.

Jesteśmy na półmetku naszych prac. W najbliższych dniach Pracownia zajmie się kolejnymi pięcioma narzędziami i maszynami wymagającymi podobnych zabiegów. Będą to: wialnia, kosiarka konna, młocarnia prostówka, siewnik rzędowy i wał. Dzięki swym nowoczesnym – na owe czasy – rozwiązaniom ułatwiały one znacznie ciężką pracę na roli i przez długie lata pomagały człowiekowi. Obecnie liczą sobie ok. 100 lat i przeszły na zasłużoną emeryturę.
Prace konserwatorskie odbywają się dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przyznanej w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2021 (zadanie pn. Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce), oraz przy dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Efekty prac zobaczymy w Muzeum Etnograficznym na wystawie czasowej promującej projekt, pt. „Radła do radlenia, siewniki do siania, młynki do czyszczenia warte zachowania. Konserwacja zabytkowych narzędzi i maszyn rolniczych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” (w dn. 15.10-14.11.2021 r.). Przygotujemy też kilkuminutowy film promocyjny, prezentujący przebieg prac konserwatorskich.
Wszystkie obiekty docelowo znajdą swoje miejsce w skansenie, w XIX-wiecznym spichrzu dworskim, na wystawie stałej planowanej na 2022 r.

Logo Pakiet_1

Zadanie pn. „Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Belka Dofinansowano Logo Poziom Województwo Kp Podpis Pod Spode

Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Źródło: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Słowackiego 1A
87 – 800 Włocławek
tel.:54) 232-36-25