Powiatowy Konkurs – PIĘKNIE CZYTAM

Powiatowy Konkurs – PIĘKNIE CZYTAM

24.10.2023

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie

ogłasza

Powiatowy Konkurs – PIĘKNIE CZYTAM

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas I–III działających na terenie powiatu radziejowskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 30 października 2023 r. – telefonicznie lub osobiście, zawierającego imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz dostarczenie oświadczenia Rodo.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
– klasy I
– klasy II i III.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnej książki, następnie uczestnicy przeczytają wybrany fragment (prezentacja tekstu nie powinna przekroczyć 2 minut).

Każdy uczestnik czyta dwa fragmenty. Drugi fragment otrzyma podczas konkursu od organizatora (czas czytania do 2 minut).

Termin konkursu: 9 listopada 2023 roku, godz. 10.00.

Więcej informacji na stronie Biblioteki.Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie