Patroni roku 2023, wśród nich Mikołaj Kopernik

Patroni roku 2023, wśród nich Mikołaj Kopernik

01.01.2023

Rok 2023 rokiem Aleksandra Fredry

Sejm wybrał patronów roku 2023, wśród nich przedstawicieli kultury. W roku 2023 obchodzić będziemy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry, polskiego komediopisarza i poety. Był twórcą oryginalnej polskiej komedii oraz autorem kilkudziesięciu utworów scenicznych. Do najbardziej znanych dzieł należą m.in.: „Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca”, „Zemsta” czy bajki i wiersze dla dzieci: „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, „Osiołkowi w żłoby dano”.

Rok 2023 rokiem Jerzego Nowosielskiego

W roku 2023 obchodzić będziemy 100. Rocznicę urodzin Jerzego Nowosielskiego wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa. Decyzję o wyborze jednej z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej podjął Sejm RP 22 lipca 2022 roku.

Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika

16 listopada 2022 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. 15 grudnia 2022 takie samo stanowisko podjęła Rada Miasta Torunia a 19 grudnia 2022 również sejmik województwa kujawsko-pomorskiego ustanowił okolicznościową nazwę dla roku 2023 w województwie kujawsko-pomorskim. Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika ustanowiono z okazji 550. Rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci wielkiego uczonego. Najsłynniejszy i najwybitniejszy mieszkaniec Torunia urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum.

Rok Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy

Bydgoszcz również wskazała na ważne jubileusze dla miasta. W roku 2023 przypada 100. rocznica urodzin Andrzeja Szwalbego – założyciela, budowniczego i wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej. Andrzej Szwalbe był działaczem społecznym i kulturalnym, wybitnym wizjonerem, inicjatorem i kreatorem wielu przedsięwzięć. Inauguracja obchodów Roku Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy odbędzie się 13 stycznia 2023 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Poniżej oficjalne logo obchodów Bydgoskiego Roku Andrzeja Szwalbego:

Rok Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

W 2023 roku mija 100 lat od utworzenia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – jednego z najstarszych stowarzyszeń tego typu w regionie i na ziemiach polskich. Organizacja zajmuje się krzewieniem umiłowania miasta oraz szerzeniem wiedzy o jego historii, tradycjach i kulturze, tak wśród bydgoszczan, jak i na terenie regionu, kraju i poza jego granicami.