Ogólnopolski Konkurs Drzewo Roku 2024

Ogólnopolski Konkurs Drzewo Roku 2024

05.06.2024

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zgłosiło do konkursu kasztanowiec rosnący w Parku Ludowym im Wincentego Witosa w Bydgoszczy. Miło mi poinformować, że nasze drzewo znalazło się w finale konkursu. Finałowe głosowanie odbywa się od 1 do 30 czerwca 2024 roku. Kasztanowiec reprezentuje województwo kujawsko-pomorskie.

procedura głosowania:
strona: http://drzeworoku.pl/
obszar Kasztanowiec z Bydgoszczy ( głosuj)

Krótka historia kasztanowca:
W zachodniej części Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy rośnie najstarszy pomnikowy okaz kasztanowca zwyczajnego. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. To niezwykły akt przyrody, która ukształtowała na pewnej wysokości drzewa rozwidlenie na 4 przewodniki. Obwód w pierśnicy znacznie przekracza 5 metrów. Piękna korona, rozciągająca się na szerokości blisko 20 metrów, wieńczy całość i robi duże wrażenie. Niezwykłość kasztanowca została opisana w grze miejskiej W poszukiwaniu skarbu.