Natalia Morozowiczowa (1879–1964) – aktorka Teatru Miejskiego w Bydgoszczy

Natalia Morozowiczowa (1879–1964) – aktorka Teatru Miejskiego w Bydgoszczy

Urodziła się w Warszawie. Była aktorką m.in. Teatru Polskiego w Łodzi i w Kijowie. W okresie poprzedzającym powrót Bydgoszczy do macierzy należała do teatru plebiscytowego (objazdowego) pod kierunkiem Ludwika Dybizbańskiego. W latach 1920–1939 występowała na deskach bydgoskiego Teatru Miejskiego. Wykładała także w Szkole Dramatycznej założonej przez Wandę Siemaszkową. Okres II wojny światowej spędziła w Warszawie, gdzie grała w Teatrze Komedia. W 1945 r. powróciła do Bydgoszczy i do 1959 r. występowała na tutejszej scenie. W mieście nad Brdą obchodziła jubileusze 20-lecia, 30-lecia, 50-lecia i 60-lecia pracy zawodowej. Grała m.in. role amantek, potem matek, a także role charakterystyczne. Występowała w operetkach. Była ulubienicą bydgoskiej publiczności nazywaną pieszczotliwie Natalką. Pod koniec życia mieszkała w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. W roku 1954 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Materiały związane z Morozowiczową posiada w swoich zasobach m.in. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

dr Anna Nadolska

bibl.:

  1. Kłaput-Wiśniewska Aleksandra, Morozowiczowa Natalia, w: Encyklopedia Bydgoszczy, t. 2, pod red. naukową Włodzimierza Jastrzębskiego, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, s. 207.
  2. Kutta Janusz, Morozowicz Natalia z d. Truskowska, w: Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk, Bydgoski Słownik Biograficzny, praca zbiorowa pod red. Janusza Kutty, t. 3, Bydgoszcz 1996, s. 103.
  3. Nadolska Anna, Kobiety w życiu kulturalnym Bydgoszczy w latach 1920–1939, praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. Zdzisława Biegańskiego, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2022.
  4. Nadolska Anna, Melpomena w służbie Niepodległej. Polska scena teatralna w Bydgoszczy (1918/1919-1920), w: Tak rodziła się Niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski, red. Zbigniew Paweł Kruszewski, Zdzisław Jan Zasada, Towarzystwo Naukowe Płockie i Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Płock-Włocławek, 2018, s. 165-184.

zob. też:

  1. Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Elżbieta Górska, Szkice do portretu – Natalia Morozowiczowa – 1959.10.17, http://new.archiwum.radiopik.pl/search?simplesearch=morozowicz/

fot. Natalia Morozowicz jako matka Bolton. Fotografia sytuacyjna. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1939.