Mini wyprawy. Pomorze i Kujawy: Na tropach Cystersów Byszewo-Koronowo

Mini wyprawy. Pomorze i Kujawy: Na tropach Cystersów Byszewo-Koronowo

22.02.2022

Zakon Cystersów wywodzi się bezpośrednio z zakonu Benedyktynów, a jego duchowość opiera się na pierwotnej regule św. Benedykta z Nursji. W 1098 roku w Cîteaux ufundowano pierwsze opactwo cysterskie założone przez św. Roberta z Molesme. Intensywny rozwój zgromadzenia dokonał się dzięki działalności św. Bernarda opata filii w Clairvaux. Dewizą mnichów cysterskich, podobnie jak benedyktyńskich, było „ora et labora” (módl się i pracuj), w imię której służyli Bogu i ludziom modlitwą i pracą. Wielką czcią otaczali Najświętszą Marię Pannę i byli propagatorami jej kultu. W miejscach, gdzie osiadali, ich działalność nie ograniczała się do sfery duchowej, lecz przyczyniali się do rozwoju nauki, kultury, a także rzemiosła i rolnictwa. Cystersi pojawili się na ziemiach polskich w połowie XII wieku, najwcześniej w Brzeźnicy, czyli dzisiejszym Jędrzejowie. Kilkadziesiąt lat później zawitali na Kujawy.

Zaledwie wspomnienie przetrwało o obecności cystersów w Szpetalu, wsi, która od 1927 roku jest włocławskim osiedlem – Szpetal Dolny. Klasztor ufundowany przez Boguszę Miecławica z rodu Doliwów powstał tu około 1230 roku. Opactwem macierzystym został Georgental w Turyngii, jednak w 1252 roku zrzekł się on opieki nad szpetaską filią. Kuratelę przejął klasztor w Sulejowie, a następnie nowe opactwo w podbydgoskim Byszewie. Najazdy Prusów, w roku 1242 i 1243, przerwały budowę klasztoru w Szpetalu, który zburzono, zabijając przy tym część zakonników. Najstarszy na Kujawach konwent cysterski pod koniec XIII wieku opuścił Szpetal, gdy opactwo byszewskie zamieniło dobra szpetalskie na inne, położone w pobliżu swojej siedziby.

Wydawnictwo zawiera 28 bogato ilustrowanych kart , na których znalazły się opisy oraz archiwalne i współczesne fotografie ukazujące budownictwo sakralne z Byszewa i Koronowa, będące materialnym dziedzictwem oraz śladem działalności Cystersów. 

Wydawnictwo w cenie 5 zł do nabycia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz w sprzedaży wysyłkowej (więcej informacji: 52 585 15 01 wew. 101 oraz sekretariat@kpck.pl). 

Sprawdź pozostałe wydawnictwa z serii: www.kpck.pl/mini-wyprawy-pomorze-i-kujawyŹródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05