Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu - zeszyt nr 21

Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu – zeszyt nr 21

26.01.2022

Po dwuletniej przerwie trafi a do rąk czytelników nowy, 21. zeszyt „Materiałów do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, wydawanych – co wypada przypomnieć – od 1996 roku. W spisie treści uderza duża liczba autorek o imieniu Katarzyna (Grysińska-Jarmuła, Podczaska, dwukrotnie Kluczwajd, a w podtemacie artykułu Katarzyny Podczaski pojawia się także Katarzyna Kulpińska). Poza tym, jak zwykle w „Materiałach…”, tematyka od przysłowiowego Sasa do Lasa. Historia średniowieczna obecna jest w monografi cznej pracy Sylwestra Roszaka o wsi Kruszyn na Kujawach Wschodnich. Razem z ową pracą oraz tekstem Katarzyny Grysińskiej–Jarmuły o rodzinie Potulickich, a także artykułem Tomasza Krzemińskiego o infrastrukturze dawnej granicy zaborczej na Kujawach, wkraczamy na grunt staropolskich dziejów nowożytnych. Reszta artykułów odnosi się wyłącznie do XIX i XX stulecia. I tak, spraw synagogi żydowskiej w Solcu Kujawskim dotyczy komunikat Rafała Kubiaka. O sakralnej rzeźbie Władysława Marcinkowskiego w Inowrocławiu pisze Katarzyna Podczaska, natomiast Katarzyna Kluczwajd ogłasza dwa artykuły o restauracjach toruńskich. Blok tekstów o tematyce bydgoskiej rozpoczyna artykuł o fabryce maszyn nadreńczyka Johanna Gerharda Plagemanna na bydgoskim Wilczaku. Co ciekawe, artykuł ów stanowi owoc współpracy badaczy z Polski i Niemiec w osobach Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej i Andreasa Oehlke. W wielki świat prowadzi nas Adam Szefer, który publikuje list bydgoskiego żeglarza-obieżyświata z jego podróży do Australii, gdzie przebywał w 1851 roku. Swe wywody poświęcone bydgoskim cukierniom, kawiarniom i wytwórniom słodyczy kontynuuje Aleksandra Pasieta, a Ewa Rynka ciągnie dalej temat karnawału w Bydgoszczy międzywojennej. Z kolei Karolina Opas przybliża postać bydgoskiej rzeźbiarki Krystyny Panasik, a cały zeszyt otwiera retrospektywne spojrzenie na dokonania Pracowni Dziedzictwa Kulturowego w związku z upływającym w bieżącym roku trzydziestoleciem jej działalności. Nie pytajcie przeto, czy warto czytać najnowszy zeszyt naszego periodyku, zadbajcie raczej, by szybko do niego dotrzeć.

Numer w sprzedaży w cenie 29 zł. W dniu premiery (od 27 stycznia 2022 w cenie promocyjnej: 25 zł). Do nabycia w siedzibie KPCK. Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową – zamówienia prosimy kierować na adres: sekretariat@kpck.pl. Sprzedaż wysyłkowa 37 złotych (zamówienia opłacone do 27 stycznia 2022 realizowane są w cenie: 33 zł).

SPIS TREŚCI:

 • Trzydzieści lat minęło. Pracownia Dziedzictwa Kulturowego 1992–2021. Opracowała Bogna Derkowska-Kostkowska

BYDGOSZCZ

 • BOGNA DERKOWSKA-KOSTKOWSKA, ANDREAS OEHLKE, Johann Gerhard Plagemann – z Gravenhorst w Nadrenii do Bydgoszczy na Kujawach
 • ADAM SZEFER, Listy bydgoskiego żeglarza z Australii (1851)
 • ALEKSANDRA PASIETA, Znakomita kawa i ciastka, czyli w dawnych cukierniach i kawiarniach bydgoskich. Historia składów słodyczy oraz fabryk czekolady, konfi tur i marcepanu działających w 1 połowie XX wieku (II część)
 • EWA RYNKA, Zielony karnawał polskich mieszkańców Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej
  KAROLINA OPAS, Krystyna Panasik (1936–2021), bydgoska rzeźbiarka

REGION

 • SYLWESTER STEFAN ROSZAK, Kruszyn na Kujawach Wschodnich – położenie, nazwa, zarys dziejów wsi i parafi i 
  KATARZYNA GRYSIŃSKA-JARMUŁA, Potuliccy – podbydgoscy arystokraci. Budowniczowie, bohaterowie walk o niepodległość, obrońcy polskości i hojni darczyńcy
  TOMASZ KRZEMIŃSKI, Infrastruktura graniczna i jej współczesne relikty na dawnym pograniczu prusko-rosyjskim (rejon Służewa, Pieczeni, Aleksandrowa Kujawskiego i Otłoczyna)
  RAFAŁ KUBIAK, Wiemy jak wyglądała synagoga w Solcu Kujawskim 
  KATARZYNA PODCZASKA, Śladem rzeźb Władysława Marcinkowskiego na Kujawach. Uwagi na marginesie artykułu Katarzyny Kulpińskiej. Aspekty historyczne i ideowe
  KATARZYNA KLUCZWAJD, Teatr w Toruniu na scenie restauracji-ogrodu Viktoria Park, czyli z dziejów restauracji czasów pruskich
 • KATARZYNA KLUCZWAJD, Szeroka 6 w Toruniu, czyli z dziejów restauracji czasów pruskich oraz socjalistycznego handlu

KOMUNIKATY

  • XVII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

PRACE LAUREATÓW XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

  • KLAUDIA PUTYNKOWSKA, Szkoła w Serocku to moja szkoła z duszą
   SZYMON KRZYKOWSKI, Wspomnienie z „Jedynkowej” ławki. Historia i współczesność golubskiej szkoły
   WIKTORIA SEKLECKA, Wizyta Chińczyków i inne ciekawostki z dziejów mojej Szkoły Podstawowej w Choceniu


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05