Literatura w Centrum: Marek Kazimierz Siwiec

Literatura w Centrum: Marek Kazimierz Siwiec

08.02.2022

8 lutego 2022 gościem cyklu „Literatura w Centrum” był poeta, prof. UKW Marek K. Siwiec. Okazją do spotkania w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy była najnowsza książka poetycka „Przyjaźń”. Spotkanie poprowadził Bartłomiej Siwiec. Cykl Literatura w Centrum realizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz.

„Rozpoznając skomplikowane osobowości, Marka i Krzysztofa, ich tryb życia, poglądy, temperamenty i ambicje – ujawnione i przetworzone w narracyjnych, a zarazem symbolicznych utworach – zauważamy, że »Przyjaźń« ukazuje wyraziste ścieranie się dwóch silnych, a jednocześnie nadwrażliwych mężczyzn, którzy są twórcami. Ze swej natury – jak sadzę – obydwaj są poetami. »Ci dwaj«, dobrze się znają, rozumieją i wzajemnie potrzebują, nie tylko wtedy, gdy prowadzą egzystencjalne i intelektualne rozmowy, ale także w sytuacjach bolesnych upadków, zderzeń z rzeczywistością i osobistych strat. Przyjaźń, rozwijająca się przez prawie 40 lat, jawi się w poezji, jako wyraz ich człowieczeństwa i szczególnej wspólnoty, którą zawiązali i o którą dbali. Jest źródłem ich wewnętrznej siły i darem od losu. A gdy zauważymy jeszcze, że Krzysztofa i Marka otacza grono osób, bliższych i dalszych, pisarzy, filozofów i malarzy, ale też, tak zwanych, samotników i straceńców – z których każdy ma swoją historię, godną uwagi i szacunku narratora »Przyjaźni« – wtedy dopiero jasno zrozumiemy, że książka traktuje o przyjaźni z innym ludźmi i ze światem. Marek i Krzysztof starają się go poznać, zrozumieć, sami się w nim odnaleźć i spełnić. »Wyciągnąć rękę«, pozostając jednocześnie sobą. Tak, dopiero, gdy zobaczymy to wszystko, odkrywamy uniwersalny przekaz tej poezji”.

Hanna Strychalska

Marek Kazimierz Siwiec — urodzony w 1950 r. w Kętrzynie, poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miastem jego młodości był Olsztyn. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m.in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”. Autor rozpraw i szkiców z estetyki m.in. o współczesnych poetach, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, Kazimierzu Hoffmanie. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wchodził w skład Rady Redakcyjnej pisma „Filo-Sofija”. Krzysztof Derdowski poświęcił jego twórczości książkę pt. „Kto w wielkiej gonitwie życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca” (2015). Otrzymał Nagrodę imienia Ryszarda Bruno-Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest laureatem nagrody Strzała Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku – poezja (2019).

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i zapisu wideo ze spotkania.Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05