Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Dziedzictwo

Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Misją Muzeum jest gromadzenie pamiątek związanych ze Wyższą Szkołą Nauczycielską (utworzoną w 1969 r.) oraz jej następczyniami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną (1974-2000), Akademią Pedagogiczną (2000-2005) i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (2005-). Zadaniem Muzeum będzie ukazanie miejsca i roli Uniwersytetu w życiu miasta, regionu, Polski oraz w światowej nauce.

Zasadnicza część zbiorów prezentować ma rozwój Uczelni jako instytucji (struktury i infrastruktury) akademickiej oraz osób związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego- pracowników, studentów, absolwentów, a także jednostek współpracujących z UKW. Ważnym elementem będzie ukazanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, artystycznych, sportowych i in. oraz życia codziennego Uniwersytetu (toku studiów, karier pracowników). Stąd do Muzeum pozyskiwane są dokumenty odnoszące się do działalności uczelni: sprawozdania, wczesne dyplomy, dyplomy doktorów honoris causa, nominacje profesorskie, wybitne prace uczonych, zdjęcia, nagrania, wywiady, serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki studenckie), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, puchary, portrety, plany i in.), a także elementy wyposażenia mające znaczenie dla historii instytucji Uniwersytetem. 
Zbiory są magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW. Ekspozycje czasowe znajdą się w różnych budynkach UKW. 
Muzeum jest reprezentowane w Stowarzyszeniu Muzeów Uczelnianych przez dyr. Biblioteki UKW dr Aldonę Chlewicką-Mączyńską http://muzeauczelniane.pl/muzea/

 

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel.:tel.: 52 32 66 448