Muzeum Uniwersyteckie UMK w Toruniu
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum Uniwersyteckie UMK w Toruniu

Tworząc własne Muzeum Uniwersyteckie, toruńska uczelnia nawiązuje do tradycji muzealnych takich uniwersytetów jak krakowski, warszawski, wrocławski czy wileński; wszelako tylko z nazwy – Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu ma mieć inny charakter. Jest to o tyle zrozumiałe, że w porównaniu z uczelniami wymienionymi wcześniej, UMK nie posiada wnętrz, świadectw, artefaktów czy dokumentów równie długiej historii własnej, którymi mogłaby się chwalić. Stąd pomysł, by Muzeum łączyło rolę opiekuna tradycji i symboli Uniwersytetu z tworzeniem nowoczesnego i unikatowego warsztatu do badań dla historyków sztuki i kultury. Ten drugi cel – na wzór uniwersytetów amerykańskich – jest możliwy dzięki wspaniałomyślności i darom Przyjaciół Uniwersytetu z całego świata.

Zbiory Muzeum Uniwersyteckiego to przede wszystkim dzieła sztuki polskiej na świecie powstałe w XX wieku. Gromadzone od prawie 30 lat (początkowo w Archiwum Emigracji, a od 2004 roku w Muzeum), liczą obecnie ponad 30 tys. obiektów, wśród nich malarstwo, rzeźba, rysunki, grafika, fotografie oraz spuścizny archiwalne i dokumenty polskiego życia artystycznego na świecie. Zbiory Muzeum Uniwersyteckiego uzupełniają: sztuka europejska i światowa oraz przedmioty kultury materialnej, sztuka polska w Wilnie i Toruniu, świadectwa i pamiątki historii nauki w Wilnie i Toruniu. Muzeum jest uniwersalną placówką muzealno-badawczą, a nie jedynie izbą pamięci o historii UMK, swoją misję realizuje również poprzez działalność naukową i dydaktyczną.