Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie
Literatura  /  biblioteka

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie

Siedzibą Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie jest budynek zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej 20, który jest współdzielony z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Główna siedziba książnicy mieści się w tym obiekcie od 2007. Wnętrza te stanowią swoiste centrum kultury. Biblioteka poza działalnością związaną z gromadzeniem i udostępnieniem zbiorów stara się uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu mieszkańcom Rypina organizując spotkania autorskie, wystawy oraz prowadząc stałe formy klubowe:

Klub Literacki im. Edwarda Walasiewicza – działa od 12 czerwca 2000 roku. Skupia osoby w różnym przedziale wiekowym dając zaplecze przyjazne pisaniu i możliwości realizowania się w literaturze. Mecenat biblioteki wyznaczył również cele projektu jakimi są prezentowanie twórczości na spotkaniach autorskich oraz wydawanie za pośrednictwem biblioteki tomików poezji.

Klub Filozoficzny – działa od 25 września 2009 roku. Klub jest rozwinięciem spotkań z udziałem wykładowców-filozofów, które dla swoich czytelników organizowała biblioteka. Adresowany jest wszystkich chcących wymieniać myśli i refleksje nad kwestiami stanowiącymi fundament naszej egzystencji niezależnie od wieku.

Dyskusyjny Klub Książki. – Ideą Dyskusyjnych Klubów Książek jest propagowanie czytelnictwa, w najszerszym tego słowa znaczeniu, szczególny akcent kładzie się na pasję czytania. DKK w Rypinie działa od 4 marca 2013 roku. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu i poświęcone są wybranej pozycji książkowej.

Klub amatorów dobrego kina – działa od 28 stycznia 2016 roku. Plan spotkań zakłada jedną bezpłatną projekcję w miesiącu połączoną z dyskusją. Klub działa w oparciu o licencję parasolową MPLC (Motion Picture Licensing Corporation), dzięki której może realizować projekcje spośród dziesiątek tysięcy tytułów.

Pierwsza publiczna czytelnia, powstała w Rypinie w roku 1904. W roku 1916 funkcjonowała już w mieście biblioteka powszechna. Zlikwidowana została podczas II wojny światowej. Już w czerwcu 1945 roku podjęto akcję zbiórki książek wśród mieszkańców Rypina i 1 września 1945 zainaugurowano działalność Powiatową Publiczną Biblioteka Powszechna w Rypinie. Do dzisiaj zachowały się w zbiorach MBP cenne wydawnictwa XIX-wieczne i międzywojenne, które jako dary wpłynęły w owym czasie do biblioteki. Są to książki ze słynnych polskich oficyn wydawniczych, m.in. Orgelbranda, Gebethnera i Wolfa, Książnicy "Atlas", Trzaski-Everta-Michalskiego i innych. Status biblioteki powiatowej i miejskiej zachowała nasza placówka do roku 1975. Od roku 1991 jest placówką samorządową. Od 23 stycznia 1999 r. jest samodzielna i jako Miejska Biblioteka Publiczna podlega lokalnemu samorządowi – Radzie Miasta Rypina. Od roku 2002 działa jako Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie.

Powiązane wydarzenia

dzisiaj
godz. 09:00

Warsztaty animacji filmowej

07
lutego (wtorek), godz. 09:00

Warsztaty animacji filmowej

08
lutego (środa), godz. 09:00

Warsztaty animacji filmowej