Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ośrodek kultury / dom kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku powołany został uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w dniu 31 października 1975 roku, a działalność merytoryczną rozpoczął 1 lipca 1976 roku, tymczasową siedziba MGOK-u  stała się remiza strażacka. Od początku działalność M-GOK nawiązał ścisłe kontakty z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jednym z podstawowych zadań przyjętych przez M-GOK stało się upowszechnienie sztuki ludowej, poprzez organizacje kursów, konkursów oraz pokazów haftu krajeńskiego. Duże ożywienie działalności M-GOK przynosi rok 1979, kiedy to placówka uzyskuje siedzibę w pomieszczeniach zwolnionych przez Bank Spółdzielczy. Odbyło się wiele wystaw, powstała grupa rzeźbiarska, zorganizowano kameralne koncerty muzyczne, utworzono społeczne Ogniska Artystyczne. Organizowano wiele imprez okazjonalnych. Ukończony w 1986 roku remont - ponad 10-letnia przebudowa budynku przy ul. Pocztowej na potrzeby kultury otwiera nowy rozdział działalności M-GOK, gdzie od 27 maja 1986 po dzień dzisiejszy znajduje się siedziba instytucji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku organizuje wydarzenia, w tym koncerty, spektakle, imprezy okazjonalne a także prowadzi szereg pracowni rozwijających pasje dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. w zakresie muzyki, tańca, plastyki, teatru. Obiekt posiada własną salę kinową na ponad 200 miejsc.