Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie
ośrodek kultury / dom kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

Początki istnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie to rok 1957. Powstaje w Janikowie Zakładowy Dom Kultury przy Janikowskich Zakładach Sodowych. Obiekt, w którym znajduje się nowoczesne jak na owe czasy kino, oraz pomieszczenie, w którym odbywały się imprezy o charakterze kameralnym. Po szeregu przemian 01.03.1992 roku, budynek ZDK-a zostaje przekazany w użytkowanie Urzędowi Gminy i Miasta w Janikowie, celem prowadzenia w nim działalności kulturalnej. W 09.03.1995 roku decyzją rady miejskiej w Janikowie zostaje przekształcony w Zakład Budżetowy pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i w tej postaci funkcjonuje do grudnia 1999r. Z dniem 17 grudnia 1999, uchwałą rady, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury staje się Jednostką Organizacyjną Gminy Janikowo. Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka należy kreowanie życia kulturalnego na terenie miasta i gminy, oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych jej mieszkańców.

Powiązane wydarzenia

dzisiaj
godz. 12:40

Koncert kolęd

30
stycznia (poniedziałek)

Akcja ZIMA

31
stycznia (wtorek)

Akcja ZIMA

01
lutego (środa)

Akcja ZIMA

02
lutego (czwartek)

Akcja ZIMA

03
lutego (piątek)

Akcja ZIMA

06
lutego (poniedziałek)

Akcja ZIMA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

ul. Przemysłowa 26
88-160 Janikowo
tel.: +48523514436