Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
Literatura  /  biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne w tym regionalia, gromadzone w oparciu o archiwalne materiały w tym lokalna prasę, broszury, foldery reklamowe, czasopisma, pocztówki, mapy a także materiały dostarczane przez mieszkańców. Przy placówce działa Dyskusyjny Klub Książki. W bibliotece działa również Punkt Informacji Turystycznej służący pomocą zarówno mieszańcom jak i turystom.

Historia biblioteki sięga okresu powojennego. W 1946 roku Naczelna Dyrekcja Bibliotek opracowała plan budowy nowej sieci bibliotecznej w całym kraju. Działania obejmowały także ówczesny okręg pomorski, którego Więcbork był częścią. Rozpoczęcie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Więcborku nastąpiło 5 grudnia 1947 roku, kiedy otrzymano od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sępólnie 60 książek, i szafę biblioteczną oraz przybory piśmiennicze. Obecną nazwę instytucja uzyskała w 1996 roku. Miało wówczas miejsce uroczyste otwarcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Otrzymano również nowy lokal. Rok wcześniej rada miejska podjęła decyzję aby dotychczasowe pomieszczenia sprzedać w drodze przetargu. Jednocześnie za uzyskane w ten sposób środki przeprowadzono remont pomieszczeń po byłym kinie Promień. Swoje miejsce znalazł tam oddział dla dorosłych oraz filia dla dzieci. Przecięcie wstęgi miało miejsce 6 maja 1996 roku.

  • Filia Runowo Krajeńskie - Runowo Krajeńskie 58, 89-421 Runowo Krajeńskie

  • Filia Sypniewo - ul. 29 Stycznia 36, 89-422 Sypniewo