Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim
Literatura  /  biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

Biblioteka jest miejscem, które łączy wiele funkcji społecznych. W czytelni odbywają się comiesięczne spotkania dzieci z oddziałów przedszkolnych, spotkania autorskie, a także organizowane są zajęcia w okresie ferii i wakacji. Salka narad wykorzystywana jest na spotkania Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz innych grup lokalnych. Natomiast Izba Historyczno-Regionalna pełni rolę lokalnego muzeum.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim założona została 8 czerwca 1948 roku pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. Mieściła się w pomieszczeniach Gromadzkiej Rady Narodowej przy ul. Głównej. W latach 50-tych nastąpiła zmiana siedziby Biblioteki, która przeniosła się do pomieszczeń obecnie zajmowanych przez Księgarnię.  Korzystniejsze warunki lokalowe otrzymała w roku 1970, z chwilą powstania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Od tego momentu Biblioteka funkcjonowała w struktura M-GOK i zajmowała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 46 m2. Rok 2009 był rokiem szczególnym dla Biblioteki. Wtedy, po wielu latach, ponownie pojawiła się w wykazie instytucji kultury jako samodzielna jednostka. Pomimo rozłączenia obu instytucji Biblioteka w dalszym ciągu zajmowała pomieszczenia w Ośrodku Kultury. Warunki lokalowe nie sprzyjały rozwojowi Biblioteki. Brak miejsca nie pozwalał na odpowiednie wyeksponowanie posiadanych zbiorów oraz znacznie utrudniał powiększanie księgozbioru. Władze samorządowe podjęły decyzję o generalnym remoncie budynku, znajdującego się w za Ośrodkiem Kultury. Oficjalne otwarcie nowej siedziby biblioteki nastąpiło 11 lutego 2010 roku. Był to jeden z punktów zakończenia jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich. Wraz z przeprowadzką zwiększyła się powierzchnia biblioteki. Obecnie zajmuje ona piętro budynku, natomiast na parterze znajduje się Izba Historyczno-Regionalna, salka narad oraz biuro Biblioteki.