Literatura  /  biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie

O powstaniu biblioteki w Lipnie zachowało się niewiele materiałów.  Źródła wskazują m.in. na istnienie w Lipnie biblioteki prywatnej a także zbiorów zgromadzonych m.in. przy gimnazjum i parafii. Za oficjalną datę powstania przyjęto rok 1946, kiedy ogłoszono dekret o bibliotekach. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie, w dawnym budynku sejmiku powiatowego. Jak każda książnica realizuje swą misję poprzez: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych ale jest również instytucją promującą kulturę i tradycję regionu oraz miejscem edukacji i podnoszenia świadomości mieszkańców o tzw. Małej Ojczyźnie w której żyją. To również miejsce przyjazne twórcom – w 1989 roku z inicjatywy dyrektora biblioteki Tadeusza Chojnickiego powołano do życia Lipnowską Grupę Literacką zrzeszająca poetów i pisarzy naszego regionu.