Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu adresuje swoją ofertę do wszystkich grup wiekowych. Wachlarz oferowanych zajęć stałych pozwala uczestnikom rozwijać przeróżne zdolności i odkrywać wiele form edukacji kulturalnej. GOK oferuje zajęcia w dziedzinach: tanecznej, wokalnej, plastyczno-technicznej, muzycznej, sportu i rekreacji, językowej, a także artystycznej. W unisławskim GOK prężnie działają również zuchy i harcerze, odbywają się spotkania koła gospodyń wiejskich oraz . GOK organizuje urodziny dla dzieci, wyjazdy, warsztaty oraz wycieczki. W murach Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu odbywają się cykliczne spotkania m.in. koła gospodyń wiejskich oraz koła emerytów i rencistów. GOK w Unisławiu jest także organizatorem wydarzeń oraz konkursów.