ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie został powołany do życia 21 grudnia 2007 roku przez Radę Gminy Obrowo. Jest gminną instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Ambicją GOK jest coraz lepsze służenie „Małej Ojczyźnie” - Obrowa, integracja społeczności lokalnej, wzbogacenie życia mieszkańców o imprezy i spotkania, które umożliwią miłe a zarazem twórcze rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzanie czasu wolnego. Jednym z priorytetów Gminnego Ośrodka Kultury jest krzewienie i rozprzestrzenienie kultury oraz jej ochrony przed zapomnieniem.

GOK użytkuje budynki świetlic wiejskich w Obrowie, Silnie, Skrzypkowie, Stajenczynkach, Zębowie, Łążynie II oraz Osieckiej Izby Regionalnej.