Gminny Ośrodek Kultury w Konecku
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku

Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców. Celem nadrzędnym jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Podstawowym zadaniem Ośrodka Kultury jest: tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców, formy indywidualnej aktywności kulturalnej, imprezy kulturalne, współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi na terenie gminy oraz z innymi instytucjami i ośrodkami kultury.