ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie powstał 1 stycznia 2018 roku. Głównym zadaniem GOKiS  jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Radomin. Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy Radomin, a także promocja kultury i sportu realizowana jest poprzez inicjację zajęć, konkursów oraz organizację wydarzeń. Ośrodek odpowiedzialny jest również za bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy. W strukturach GOKiS znajduje się również Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem.