Gminny Dom Kultury w Sośnie
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Dom Kultury w Sośnie

Działalność kulturalną w gminie prowadzą dwie instytucje kultury. Należą do nich Gminny Dom Kultury w Sośnie wraz ze świetlicami w Sitnie i Wąwelnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie z dwiema filiami: w Wąwelnie i Wielowiczu. Dom kultury poza organizacją i współorganizacją wydarzeń na terenie Sośna prowadzi zajęcia animacyjne i rozwijające pasje dla dzieci i dorosłych. Wśród stałych form goszczą zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne i plastyczne. GDK organizuje również wyjazdy - wycieczki krajoznawczo-turystyczne.