Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie
Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Działalność kulturalną w gminie prowadzą dwie instytucje kultury. Należą do nich Gminny Dom Kultury w Sośnie wraz ze świetlicami w Sitnie i Wąwelnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie z dwiema filiami: w Wąwelnie i Wielowiczu.