Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Kijewo Królewskie. GBP świadczy usługi biblioteczne, informatyczne i kulturalne dla mieszkańców gminy Kijewo Królewskie. Zbiory biblioteczne stanowi literatura dla dorosłych, dzieci, młodzieży, literatura popularno-naukowa oraz czasopisma. Do użytku czytelników udostępniona jest wypożyczalnia, czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Biblioteka jest organizatorem wydarzeń edukacyjno-kulturalnych dla różnych grup wiekowych, w tym: konkursów, pokojów zagadek, gier, wystaw, spotkań autorskich, prelekcji, wykładów, zajęć bibliotecznych i obchodów świąt nietypowych współpracując przy tym z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz placówkami oświatowymi. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych takich jak: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka-Wielki Człowiek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim powstała 9 stycznia 1949 roku. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 15 stycznia 1949 r. W swojej historii placówka kilkakrotnie zmieniała lokalizację. Obecnie zajmujemy parter budynku znajdującego się przy Zespole Publicznych Szkół w centrum Kijewa. W 2007 roku decyzją Rady Gminy nasza placówka przekształciła się w samodzielną instytucję kultury.