biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej sięga 1948 roku , kiedy to dokonano pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej. Siedzibą biblioteki było wówczas jedno pomieszczenie o powierzchni 12 metrów kwadratowych. Obecnie biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym, a pomieszczenia biblioteczne liczą łącznie 80 metrów kwadratowych. GBP posiada swoje filie w Pieraniu, Radojewicach i w Wonorzu, a także punkt biblioteczny w Parchaniu. GBP  prowadzi m.in. lekcje biblioteczne, organizuje ekspozycje rocznic literackich, konkursy literackie oraz pikniki czytelnicze. W pomieszczeniach biblioteki w Dąbrowie Biskupiej mają miejsce  wystawy rękodzieła artystycznego podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z Parchania oraz wystawy prac malarskich mieszkańców gminy. Natomiast do podstawowych zadań biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych (z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych), uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji, popularyzacja książek i czytelnictwa, w tym rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, przygotowywanie i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych, opracowywanie planów pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki oraz gromadzenie materiałów regionalnych.