ośrodek kultury / dom kultury

Dobrzyński Dom Kultury „Żak”

Dobrzyński Dom Kultury „Żak” utworzony został  12 listopada 2007 roku. Organizatorem instytucji jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą. Dom Kultury służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.