ośrodek kultury / dom kultury

Centrum Kultury ZAMEK w Nowem nad Wisłą

W strukturze organizacyjnej Centrum znajdują się:
• Zamek
• Wiejski Dom Kultury w Rychławie
• Wiejski Dom Kultury w Bochlinie

Do najważniejszych form działania Centrum należą:
• Dni Nowego, stanowiące forum do przedstawienia dorobku placówek kulturalnych i oświatowych gminy oraz koncertów gwiazd.
• Spotkania Rycerskie, rycerzy i ich dam z całej Polski, z wieloma interesującymi konkursami, pokazami, w tym  efektowną bitwą nocną.
• Biesiady Lalkarskie, imprezy metodyczne dla instruktorów i sympatyków teatrów lalek, służące wymianie  doświadczeń i publicznej prezentacji dokonań wiodących amatorskich teatrów lalek.
• Dzień Kociewski, służący uzmysłowieniu i przybliżeniu piękna Kociewia poprzez konkursy, prelekcje,   wystawy, występy zespołów folklorystycznych.