Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego
Muzyka i taniec  /  edukacja

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego

Akademia Muzyczna od początków swego istnienia prowadzi, oprócz edukacji, szeroką działalność artystyczną, która obejmuje realizację koncertów i spektakli operowych, organizację oraz współudział w przygotowaniu konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Sala koncertowa przy ul. Staszica to obiekt zlokalizowany w dzielnicy muzycznej przy Domu Studenta. W miejscu tym odbywają się cykliczne koncerty i audycje muzyczne m.in. poranki muzyczne dla dzieci z rodzicami.

Budynki uczelni:

  • Budynek główny, Juliusza Słowackiego 7, Bydgoszcz

  • Obiekt dydaktyczny, Stanisława Staszica 7, Bydgoszcz

  • Obiekt dydaktyczny, Doktora Emila Warmińskiego 13, Bydgoszcz

  • Sala koncertowa i obiekt dydaktyczny, Gdańska 20, Bydgoszcz

  • Dom Studenta, Stanisława Staszica 7, Bydgoszcz

  • Sala Koncertowa, Stanisława Staszica 3, Bydgoszcz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
tel.: 52 321 05 82