Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Muzyka i taniec
edukacja

Akademia Muzyczna od początków swego istnienia prowadzi, oprócz edukacji, szeroką działalność artystyczną, która obejmuje realizację koncertów i spektakli operowych, organizację oraz współudział w przygotowaniu konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
tel. 52 321 05 82, 52 321 06 87