Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Muzyka i taniec  /  edukacja

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna od początków swego istnienia prowadzi, oprócz edukacji, szeroką działalność artystyczną, która obejmuje realizację koncertów i spektakli operowych, organizację oraz współudział w przygotowaniu konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
tel.:52 321 05 82