Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. FILM (2022)

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. FILM (2022)

23.02.2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zarówno osoby niepełnoletnie jak i dorośli. Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki ani formy filmów. Do udziału w konkursie zgłoszone być mogą filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne. Nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły uczestników. Dopuszczalne są filmy realizowane dowolną techniką (np. film kolorowy, czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, formy mieszane, etc.) wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach. Filmy nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 60 minut. Zgłoszenia do 23 października 2022.

Szczegóły na stronie:  https://woak.torun.pl/event/katar-film-2022/