Konferencja dotycząca rozwoju digitalizacja i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego

Konferencja dotycząca rozwoju digitalizacja i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego

18.10.2022

„Kierunki rozwoju digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa regionalnego i kultury online” to temat konferencji, która w dniu 18 października 2022 odbyła się w CKK Jordanki w Toruniu a której organizatorem był Departament Cyfryzacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentował podczas spotkania własny projekt „Kultura w zasięgu 2.0”, w ramach którego wyposażamy pracownie digitalizacji kujawsko-pomorskich instytucji kultury w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, a także szkolimy ich personel. Przedsięwzięcie zostało dostrzeżone przez naszych zagranicznych partnerów – uznano je za dobrą praktykę w projekcie „Digituryzm”, realizowanym w ramach programu Interreg Europa. Wcześniej, pod adresem kulturawzasiegu.pl, uruchomiliśmy portal internetowy zawierający informację o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w całym regionie.

Samorząd województwa reprezentował członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Wśród dzisiejszych prelegentów byli także zajmująca się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w turystyce kulturowej holenderska badaczka dr Licia Calvi z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bredzie, ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Narodowego Instytutu Audiowizualnego Eryk Bunsch, który jest również kierownikiem pracowni dokumentacji trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także Peter Rendes z węgierskiej firmy technologicznej InnoTeq, dostarczającej rozwiązania IT instytucjom kultury.

Kujawsko-pomorskie instytucje kultury reprezentowali na konferencji przedstawiciele toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej i bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

18 października 2022 r.