Grudziądzka Jesień Poezji

Grudziądzka Jesień Poezji

04.06.2024

Biblioteka Miejska w Grudziądzu wraz z poetą i prozaikiem Stanisławem Raginiakiem zaprasza do udziału w XXIX Warsztatach Poetyckich Grudziądz 2024, które odbędą się w ramach Grudziądzkiej Jesieni Poezji w dniach 20-22 września 2024 r.

Warsztaty organizowane są dla młodzieży i dorosłych. Osoby zainteresowane powinny przesłać młodzieży i dorosłych na adres: s.raginiak@gmail.com

Do podpisanych imieniem i nazwiskiem utworów należy dołączyć krótką informację o sobie (wiek, wykształcenie, ewentualne osiągnięcia literackie i adres zamieszkania). O zakwalifikowaniu decydować będzie wyłącznie literacka wartość utworów. Ostateczny termin nadsyłania wierszy i prozy mija 10 września. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o tym fakcie do dnia 15 września.

Organizatorzy informują również, że koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

W razie potrzeby można kontaktować się z Aleksandrą Ciżnicką, dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, tel. 56 46 202 01, e-mail: bibl@grudziadz.pl lub ze Stanisławem Raginiakiem (na podany wyżej adres poczty elektronicznej).

Patronat medialny Gazeta Pomorska.Źródło: Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu