DO KOLORU

DO KOLORU

27.05.2022

DO KOLORU jest programem edukacyjnym, którego celem jest twórcze zaktywizowanie dzieci i młodzieży z różnych, często zaniedbanych kulturowo środowisk. Kładąc nacisk na wyrównywanie szans społecznych , do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież z małych miejscowości i wsi oraz osoby z niepełnosprawnościami, które poprzez wspólne działania plastyczne z dziećmi zdrowymi rozwijać będą samodzielną aktywność twórczą. Realizowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe w atrakcyjnej dla dzieci formie przybliżać im będą różne zagadnienia związane z kolorem, który z jednej strony jest często czynnikiem decydującym o odbiorze i przekazie informacji wizualnej, z drugiej zaś bywa autonomicznym środkiem ekspresji służącym wyrażaniu myśli i idei artystycznych. Inspiracją do tworzenia przez dzieci i młodzież własnych prac plastycznych będą zarówno przekazywane w przystępny sposób podstawowe informacje o barwach, ich właściwościach fizycznych i chemicznych, procesie mieszania, rodzajach kontrastów, gamie kolorystycznej i harmonii, jak i twórczość operujących kolorem artystów – malarzy, grafików, rzeźbiarzy, designerów, scenografów i filmowców. Podczas warsztatów uczestnicy zajęć przyglądać się będą obecności koloru w pracach takich twórców jak Stefan Gierowski, Józef Czapski, Leon Tarasewicz, Jan Młodożeniec, Katarzyna Borkowska czy Krzysztof Kieślowski. Warsztaty będą okazją do zapoznania dzieci z różnorodnymi zjawiskami artystycznymi, terminologią języka plastycznego, ze sposobami interpretacji dzieł sztuki. Dostosowane do wieku uczestników propozycje zajęć rozwijać będą dziecięcą kreatywność i wyobraźnię. Prowadzone przez profesjonalnych artystów w formie zabawy i eksperymentu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi i materiałów zajęcia dadzą dzieciom możliwość obcowania ze sztuką oraz aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia. Rezultatem tego będzie wykształcenie wśród uczestników potrzeby brania udziału w tego typu zajęciach plastycznych i znajdowanie w tym zadowolenia. Ponadto podczas realizacji projektu dzieci i młodzież nabywać będą umiejętności twórczego współdziałania z rówieśnikami oraz dostaną możliwość rozwijania zdolności manualnych związanych z poznawaniem i wykorzystywaniem różnych technik plastycznych.

Do współpracy przy realizacji zadania oprócz artystów plastyków z różnych ośrodków w kraju zaproszeni zostaną pracownicy naukowi Instytutu Artystycznego i Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie trwania projektu powstanie oryginalny, zróżnicowany a jednocześnie bardzo spójny zestaw prac dziecięcych z kolorem w roli głównej. Najciekawsze z nich zaprezentowane zostaną na wystawie podsumowującej zadanie. Uzupełnieniem wystawy będzie dokumentacja fotograficzno-filmowa poszczególnych warsztatów w internecie. Dodatkowym rezultatem zadania będzie katalog, który trafiając do szkół, przedszkoli i innych placówek kulturalno-oświatowych posłuży jako materiał dydaktyczny dla nauczycieli i instruktorów. Wystawa podzielona na mniejsze zestawy będzie prezentowana w szkołach, siedzibach partnerów, ośrodkach kultury, bibliotekach a także w przestrzeni miasta. Projektowi towarzyszyć będą zorganizowane w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka spotkania z nauczycielami plastyki oraz studentami pedagogiki na których zaprezentowane zostaną założenia i rezultaty programu. Projekt został dofinansowany za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

http://galeriadziecka.com/warsztaty-spotkania-wystawy/Źródło: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń
tel.:56 622 75 34