ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży (od 4 do 19 lat). Zadaniem uczestników jest samodzielne przygotowanie prac plastycznych, które są wypowiedzią wypowiedzią na temat przewodni danej edycji konkursu. Nadesłane przez uczestników prace oceniane są w 5 kategoriach wiekowych a wybrane biorą udział w wystawie, której wernisaż jest podsumowaniem konkursu.

Główną ideą tego ważnego, znanego na całym świecie konkursu jest zainteresowanie jego uczestników problemem ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Celem jest również rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników, promocja twórczo działających szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i pracowni plastycznych. Wystawa pokonkursowa jest wymianą doświadczeń i metod twórczych instruktorów i nauczycieli plastyki oraz przeglądem oryginalnych prac plastycznych dzieci i młodzieży z różnych stron świata.

Konkurs odbywa się do dwa lata, organizowany jest naprzemiennie z Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Organizator: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu