Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

Organizowane corocznie w listopadzie przez Teatr "Baj Pomorski".

W trakcie Spotkań pokazywane są spektakle nagradzane na festiwalach zagranicznych i krajowych oraz laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE ze Słupska.

Przez 10 ostatnich lat przedstawiono toruńskiej publiczności 100  spektakli z udziałem wybitnych aktorów z Polski i zagranicy. Odbyło się kilkanaście spotkań z aktorami, krytykami teatralnymi, dyskusji, wystaw, promocji książek związanych z teatrem oraz sesji teatrologicznych. Zorganizowano też jubileusze wybitnym aktorom zajmującym się monodramem: Irenie Jun, Lidii Danylczuk, Tadeuszowi Malakowi i Wojciechowi Siemionowi.

Sumując: podczas 30 toruńskich Spotkań z teatrem jednego aktora pokazano 400 spektakli jednoosobowych (w latach 1976-1996 - 300  oraz 100 w latach 2006-2015).