„Słowo i tożsamość” Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej

„Słowo i tożsamość” Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną opatrzoną godłem. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – młodzież ze szkół podstawowych/gimnazjalnych, młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież polonijna.

Organizatorzy: III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku, Centrum Kultury „Browar B”

Centrum Kultury BROWAR B.

ul. Łęgska 28
87-800 Włocławek
tel.: 54 427 02 30