#RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

#RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

Niezmiennym punktem wyjścia jest hasło: RYSOWAĆ, rozumiane bardzo szeroko, zarówno jako najprostszy szkic i zapis myśli, wypracowane studium natury, niczym nieskrępowany gest czy rysunek spleciony z innymi technikami i posługujący się niekonwencjonalnymi narzędziami. W konkursie Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego mogą brać udział studenci/ki wszystkich lat, uczelni i wydziałów artystycznych oraz ich absolwenci/ki z dwóch ostatnich lat. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały dyplom artystyczny na studiach magisterskich. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt artystyczny (na projekt może składać się kilka prac, w przypadku klasycznych rozwiązań – tryptyk, dyptyk, w przypadku instalacji np. kilka obiektów). Nadsyłane propozycje mogą być zarówno klasycznym rysunkiem jak również wykorzystywać inne media, technika i format prac jest dowolny. Konkurs ma obecnie formę biennale.

Organizatorem konkursu jest Katedra Rysunku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Więcej informacji na stronie konkursu: rysowac.wordpress.com