Rypiński Album Poetycki

Rypiński Album Poetycki

Rypiński Album Poetycki to z pewnością idea piękna, wzniosła, której inspiracji należy w dużej mierze upatrywać w malowniczo i historycznie ciekawym położeniu Rypina. Liryczne ścieżki mają swoją tradycję, a współcześni regionalni poeci tylko tę poetycką drogę przedłużają, dodając do niej, na kartach kolejnych tomików. Od początku konkurs obejmował swoim zasięgiem cały kraj. Ogólnopolski konkurs zatytułowano Rypiński Album Poetycki , który ogłosiła i powołała tym samym do istnienia ówczesna dyrektor biblioteki – Hanna Buchalska. Wynikiem I edycji konkursu jest tomik Wierszy wybranych, w którym obecne są utwory autorów pochodzących z różnych części Polski. Tomik ugruntował tradycję Rypińskiego Albumu Poetyckiego i dał tym samym znaczne podwaliny teoretyczne, pozwalające na profesjonalne uprawianie poetyckiego rzemiosła. Tematyka wierszy jest dowolna, bez ograniczeń i preferencji. Aby wziąć udział, należy przesłać trzy niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach wiersze, w czterech egzemplarzach każdy.

Organizator: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie