Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

Idea konkursu odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni. Efektem CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ Ogólnopolskiego Biennale Rysunku jest wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, która ukazuje najciekawsze prace odwołujące się do tematu przewodniego.  Konkurs skierowany był do artystów profesjonalnych oraz do studentów na studiach drugiego stopnia lub na IV – VI roku studiów uczelni artystycznych. Według definicji rysunek to dział sztuki plastycznej, którego istotą jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie. Rysunek może być monochromatyczny lub wielobarwny. Linia jest odkryciem rysunku, wartości linearne powstają w plastyce między innymi poprzez naniesienie na powierzchnię nowej wartości o kształcie mieszczącym się w pojęciu linii np. ślad pędzla, ołówka. Może to być wyrycie w powierzchni żłobienia, zestawienie wartości z pozostawieniem pomiędzy nimi drobnej przestrzeni. Mogą to być wartości trójwymiarowe o kształcie określanym jako linia, ciągi wypukłości i wklęsłości na płaszczyźnie, linia konturowa, linia może być rozumiana jako krawędź styku różniących się dwóch wartości. Linią są też granice plamy barwnej, linia może powstawać przy różnicach jasności barwy, faktury. Rysunek operuje linią według różnych przeciwieństw, najczęściej jest to rozróżnienie pomiędzy światłem a cieniem – różnice walorowe, wartością cienką a grubą kreski rysunkowej, może operować kolorem. Rysunek może wybiegać poza iluzję przestrzeni tworząc kompozycje trójwymiarowe. Rysunek w obszernym ujęciu łączy w sobie różne dyscypliny: rysunek płaski, witraż, tkaninę itd. Zawiera jednak zasadnicze cechy rysunku w jakościowym rozumieniu tego pojęcia – linię lub plamę i równocześnie walor.

Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ – minione edycje:  • 3. Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ – 2023

  • 2. Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ – wystawa pokonkursowa: 1–30 października 2021

  • 1. Ogólnopolskie Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ – wystawa pokonkursowa: 6–30 października 2019