Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Szkół Plastycznych „DYPLOM ”

Biennale Dyplom to ważne w szkolnictwie artystycznym wydarzenie. W Bydgoszczy w Galerii Miejskiej BWA można podziwiać efekty pracy artystycznej uczniów liceów plastycznych.
Organizatorami Wystawy Wyróżnionych Prac Dyplomowych są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Galeria Miejska bwa oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Stanowi ona interesującą konfrontację szkół artystycznych z regionu i całej Polski. Wystawa o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia prezentację dorobku młodych artystów, pokazuje wielorakość podejmowanej tematyki i realizacji artystycznej od tradycyjnych technik graficznych i fotograficznych poprzez formy przestrzenne i najnowsze technologie cyfrowe w tym film i animacja.