Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów BABIE LATO

Ogólnopolski Przegląd Artystycznej Twórczości Seniorów BABIE LATO

Impreza plenerowa w centrum Bydgoszczy, podczas której swoje prace prezentują twórcy rękodzieła artystycznego z regionów należących do województwa kujawsko-pomorskiego: Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia, Kaszub, Borowiaków, Zaboraków a także innych regionów etnograficznych naszego kraju. Jury ocenia rękodzieło w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów, osób niepełnosprawnych. Na scenie występują zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, grupy śpiewacze. Artyści to słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku i uczestnicy zajęć w klubach seniora oraz twórcy indywidualni współpracujący z różnymi instytucjami. Przegląd jest imprezą cykliczną, odbywa się co 2 lata.

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy