Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Złotą Pszczołę"

Każdy autor zgłasza projekt książki poetyckiej, dotychczas niepublikowanej w zwartej formie. Tematyką lub/i językiem nawiązujący bezpośrednio lub pośrednio do przyrody. Konkurs jest adresowany dla autorów  piszących po polsku.

Organizator: czAR(T) Krzywogońca Dom Pracy Twórczej – Miejsce spotkań i działalności artystycznej