Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Cisową gałązkę" im. L. Wyczółkowskiego

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Cisową gałązkę" im. L. Wyczółkowskiego

Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cekcynie ma bogatą tradycję. Co roku chęć udziału w nim zgłaszają poeci praktycznie z całego kraju, dlatego nie powinien dziwić fakt, że wśród laureatów często pojawiają osoby z miejscowości odległych od Cekcyna po kilkaset kilometrów.  Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), które nie były nigdy publikowane, zamieszczane w Internecie lub nagradzane.  Tematyka wierszy jest dowolna, jednak organizator przyznaje, że mile widziana będzie inspiracja pięknem Borów Tucholskich. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie  
kategoria szczegółowa: poezja
grupa wiekowa: 15-30 lat
cykliczność: raz w roku
Ostatnia/bieżąca edycja: 24.06.2022