Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego organizowany corocznie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem wiąże się nierozerwalnie z poetyckimi tradycjami Skępego. Stąd pochodził Gustaw Zieliński (1809-1881), patron konkursu i najwybitniejszy ze skępskich twórców. Za jego sprawą powstały takie utwory jak: "Kirgiz", "Manuela" czy też liryczny wiersz "Wisienki". Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 21 lat. Uczestnicy nadsyłają trzy wiersze wcześniej nie publikowane, ani nie nagradzane w innych konkursach. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w roku 2003. Udział w niej wzięło 22 uczestników pochodzących głównie z terenu Ziemi Dobrzyńskiej. W kolejnych edycjach jego popularność rosła. Szybko objął swym zasięgiem region, by następnie stać się imprezą o zasięgu ogólnopolskim. Od wielu lat większość prac nadsyłanych stanowią prace spoza województwa. Uczestnicy biorący udział pochodzą z najdalszych zakątków Polski.

Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem