Ogólnopolski Konkurs Dla Młodych Dramatopisarzy i Dramatopisarek „Szukamy Polskiego Szekspira”

Ogólnopolski Konkurs Dla Młodych Dramatopisarzy i Dramatopisarek „Szukamy Polskiego Szekspira”

Odbiorcami tego unikalnego na skalę Polski konkursu od jego pierwszej edycji w 1984 r. są młodzi twórcy (12 - 21 lat) próbujący swoich sił w dramaturgii i dramatopisarstwe. Głównym celem konkursu, zgodnie z misją twórców, prof. Haliny Machulskiej i prof. Macieja Wojtyszko, jest edukacja przez sztukę dzieci i młodzieży. Laureaci Konkursu wyłaniani są w procedurze konkursowej. Jury bierze pod uwagę ujęcie hasła przewodniego, oryginalność tematu, walory literackie i formalne Utworu, a także jego potencjał sceniczny. Ważnym kryterium będzie też potencjalne rezonowanie utworu we współczesnym świecie. Nadesłane utwory dzielone są ze względu na wiek autora na dwie kategorie i w tych kategoriach oceniane przez jury: kategoria dziecięca dla Autorów / Autorek w wieku 12-15 lat oraz kategoria młodzieżowa dla Autorów / Autorek w wieku 16-21 lat.

Więcej informacji na stronach organizatorów: http://www.teatrpolski.pl/

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
tel.: 52 339 78 18