MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku

MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku

MUSEJON to konkurs ustanowiony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w grudniu 2019 roku. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w roku 2020. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w trzech kategoriach:

 • Wystawa (ekspozycje czasowe, stałe, prezentowane zarówno w obiektach muzealnych, jak i w przestrzeni publicznej);
 • Działalność naukowa i wydawnicza (wydawnictwa, w tym e-booki i audiobooki, posiadające nr ISBN oraz konferencje oraz zakończone projekty badawcze);
 • Edukacja i Regionalizm (działania o charakterze edukacyjnym, których celem jest praca na rzecz społeczności, podnosząca jej kompetencje w zakresie historii, sztuki oraz szeroko rozumianej kultury, a także działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu kujawsko-pomorskiego).

W każdej kategorii przyznane zostaną jedna nagroda oraz dwa wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają statuetki Musejon, zaprojektowane i wykonane przez Sebastiana Mikołajczaka – toruńskiego artystę, stypendystę marszałka województwa. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów (18 maja). Wnioskodawcami projektów konkursowych mogą być zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zarówno posiadające osobowość prawną, jak i nieposiadające osobowości prawnej. Termin naboru wniosków upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

 

Nagrody Musejon 2022 – wyniki

Nagrody Musejon 2022 przyznano 23 września 2022 w Hotelu 1231:
 • w kategorii I – Wystawa:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Okręgowe w Toruniu za projekt „Nowa wystawa stała w Muzeum Twierdzy Toruń”
  • Wyróżnienie: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy za wystawę „Od princeski do New Look. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja”
  • Wyróżnienie: Muzeum Ziemi Chełmińskiej za wystawę Portret ślubny naszych dziadków i Pradziadków
 • w kategorii II – Działalność naukowa i wydawnicza:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy za publikację „120 lat bydgoskich wodociągów i kanalizacji (1900-2020) z perspektywy Muzeum Wodociągów”
  • Wyróżnienie: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu  za publikację książki "Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Wyróżnienie: Muzeum Okręgowe w Toruniu za katalog „Kwiaty na jedwabiu. Chińskie tkaniny haftowane w Zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”
 • w kategorii  III  -  Edukacja i regionalizm:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za projekt "Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy"
  • Wyróżnienie: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy za projekt „Przepis na Bydgoszcz. Kulinarna tradycja miasta i regionu”
  • Wyróżnienie: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu za projekt edukacyjny „Etnonarracje” - podcasty Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Nagrody Musejon 2021 – wyniki

Nagrody Musejon 2021 przyznano 20 września 2021 w Teatrze Horzycy:
 •  w kategorii I – Wystawa:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  w Toruniu za realizację projektu „Ceramika Jana Limonta”
  • wyróżnienie: spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (za projekt „120 lat bydgoskich wodociągów i kanalizacji”)
  • wyróżnienie: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (za wystawę „Archeologia w Biskupinie. Osada na półwyspie”)
 • w kategorii II  Działalność naukowa i wydawnicza:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Okręgowe w Toruniu za projekt „Od katalogu do wystawy o formach piernikarskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Badania toruńskiego piernikarstwa”
  • wyróżnienia: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu (za projekt „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach”) i Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi  w Grudziądzu (za publikację pod redakcją Wiesława Sieradzana „Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic”)
 • w  kategorii edukacja i regionalizm:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (za akcję #MuzeumWdomu”)
  • wyróżnienie: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (za projekt #wirtualne muzeum”)
  • wyróżnienie: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej  w Toruniu (za projekt „Co robimy w ciemności? – Noc Muzeów online”).

Nagrody Musejon 2020 – wyniki

Nagrody Musejon 2020 przyznano 18 września 2020 w Pałacu w Lubostroniu:
 • w kategorii I – Wystawa:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Okręgowe w Toruniu za realizację projektu „Modernizacja wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika” (prezentacja)
  • wyróżnienie: Muzeum Etnograficzne im Marii Znamierkowskiej-Priifferowej w Toruniu (za projekt „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu)
  • wyróżnienie: Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu (za projekt „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”).
 • w kategorii II – Działalność naukowa i wydawnicza:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Okręgowe w Toruniu za wydawnictwo Anny Kroplewskiej-Gajewskiej „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Katalog” (prezentacja)
  • wyróżnienie: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie (za wydawnictwo pod redakcją Jadwigi Lewandowskiej „Sadłowo. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych”)
  • wyróżnienie: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu (za wydawnictwo „Polska krytyka sztuki na emigracji, 1940-2000, tomy 1-3 - Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu”).
 • w  kategorii III – Edukacja i regionalizm:
  • NAGRODA MUSEJON: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  za realizację projektu „Przestrzeń edukacyjna Zabawy ze sztuką” (prezentacja)
  • wyróżnienie: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (za projekt „XXX Korowód grup zapustnych ulicami Włocławka”)
  • wyróżnienie: Muzeum Okręgowe  Toruniu (za „Piernikowe Laboratorium – Muzeum Okręgowe w Toruniu”).