Międzynarodowy Konkurs młodych Pianistów ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM

Międzynarodowy Konkurs młodych Pianistów ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM

Konkurs odbywa się w Filharmonii Pomorskiej od 1993r. (co dwa lata).

Pomysłodawcą i dyrektorem konkursu jest Ewa Stąporek-Pospiech, a dyrektorem
artystycznym i autorem formuły programowej konkursu Jan Popis. Patronat nad konkursem
objęła małżonka wielkiego pianisty Aniela Młynarska-Rubinstein, która była także fundatorką
specjalnej nagrody im. Artura Rubinsteina. Po jej śmierci w styczniu 2002 roku patronat i
honorowe przewodniczenie konkursowi przejęła córka, Ewa Rubinstein.

Specyfiką konkursu jest jego przeznaczenie dla bardzo młodych pianistów, gdyż górna
granica wieku określona jest na zaledwie 21 lat. To ograniczenie wiekowe sprawia, że
Konkurs, jak wielokrotnie podkreślano, stał się niejako wypełnieniem luki pomiędzy konkursami ogólnopolskimi i wielkimi międzynarodowymi konkursami pianistycznymi.

Formuła programowo-artystyczna konkursu jest autorskim pomysłem jego dyrektora
artystycznego Jana Popisa i obejmuje utwory, które miał w swoim repertuarze Artur
Rubinstein. Dla tak młodych pianistów jest to zatem program niezwykle trudny, który
wymaga nie tylko niezwykłej biegłości, wirtuozostwa na najwyższym poziomie, ale także
dojrzałości interpretacji.

W jury konkursu zasiadają wybitni polscy i zagraniczni pianiści, laureaci konkursów
międzynarodowych, oraz krytycy muzyczni.

W kolejnych trzyetapowych konkursach wzięło udział po kilkadziesiąt młodych
pianistów z 28 krajów świata: z Armenii, Australii, Białorusi, Bułgarii, Chile, Chorwacji,
Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady,
Korei Południowej, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy, USA, Wielkiej
Brytanii, Włoch. Najliczniejszą grupę pianistów w każdej edycji konkursu stanowili Polacy.
Staraniem dyrektor Konkursu Ewy Stąporek-Pospiech 16 grudnia 2000 roku Konkurs
został członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów dla Młodych
Muzyków (EMCY) w Monachium. Stowarzyszenie to łączy konkursy z wielu krajów
europejskich, między innymi z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii,
Rosji i Polski.
Konkursowi towarzyszą kursy prowadzone przez wybitnych profesorów pianistyki.

Organizatorami Konkursu są:
 Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy,
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Departament
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,
 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
 Urząd Miasta Bydgoszcz.
Współorganizatorami konkursu są także:
 Towarzystwo Mozartowskie w Bydgoszczy,
 Fundacja na Rzecz Młodzieży Muzykującej Viva Musica w Bydgoszczy.

http://www.konkurs-rubinstein.bydgoszcz.pl