Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Paderewskiego

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. I.J. Paderewskiego odbywa się dwuetapowo. Przedmiotem konkursu jest utwór na fortepian z możliwością wykorzystania nowych technologii, w tym mediów elektronicznych. W pierwszym etapie następuje nabór prac zgłoszonych na konkurs.

W ramach drugiego etapu realizowany jest Koncert Kompozytorski, podczas którego prezentowane są najlepsze kompozycje wyłonione w etapie pierwszym. Po koncercie Jury przyznaje nagrody regulaminowe.

Organizator: Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.